Het maken van e-mail migratie een gemakkelijke rit ™ - keer op keer!

Auteursrecht

Handelsmerken

GlexSoft LLC (GlexSoft), de Outlook Transfer Software logo's en alle andere GlexSoft product of dienst namen zijn handelsmerken, dienstmerken, en / of geregistreerde handelsmerken van GlexSoft en worden beschermd door de wetten van Canada en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Bijzonder logo's, afbeeldingen en andere elementen uit met andere bedrijven dan GlexSoft zijn of zijn handelsmerken en / of servicemerken van die andere bedrijven en zijn onderworpen aan de wetten van Canada en andere landen.

Outlook Transfer Website

GlexSoft en / of haar leveranciers bieden geen garanties met betrekking tot de geschiktheid van de informatie op de pagina's en in de bijbehorende grafische afbeeldingen die op deze website voor een bepaald doel. Alle dergelijke inhoud en afbeeldingen zijn aanwezig “voorbeeld” zonder enige vorm van garantie, impliciete of expliciete. Deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De inhoud van de site wordt periodiek bijgewerkt en dergelijke updates kunnen in de nieuwe edities van de Outlook Transfer website worden opgenomen zonder voorafgaande kennisgeving.

GlexSoft behoudt zich het recht voor om te vergroten, wijzigen of te beëindigen van het product(met) en service(met) beschreven op deze website te allen tijde.

Download Software

Alle software die beschikbaar wordt gesteld voor downloaden vanaf deze website (“software”) is auteursrechtelijk beschermd werk van GlexSoft LLC. Het gebruik van deze Software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die begeleidt de Software (“Licentieovereenkomst”). Een eindgebruiker moet akkoord gaan met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst alvorens tot een Software installeren.

De Software wordt alleen beschikbaar gesteld voor het downloaden voor persoonlijk gebruik door eindgebruikers volgens de Licentieovereenkomst. Elke reproductie of herdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst is uitdrukkelijk bij wet verboden, en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties.

Zonder beperking van het voorgaande, kopiëren of reproduceren van de software naar een andere online locatie voor verdere reproductie of herdistributie is uitdrukkelijk verboden.

De software is gegarandeerd alleen in overeenstemming met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Behalve zoals gegarandeerd in de Licentieovereenkomst, GlexSoft wijst hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.