Осъществяване имейл миграция лесносмилаеми ™ - след време!

Лицензионно споразумение с краен потребител (ЛСКП)

ВНИМАНИЕ! Английската версия на този документ трябва да се счита за единствената правилна, за да се избегнат противоречия и несъответствия.

Не забравяйте да прочетете внимателно и да разберат всички права и ограничения, описани в EULA. Вие ще бъдете помолени да преразгледа и да приеме или да откаже условията на EULA. Този продукт няма да бъде инсталиран на компютъра ви, ако и докато сте приели условията на EULA.

 1. Всички авторски права на софтуера са собственост единствено от автора на софтуера, GlexSoft ООД.
 2. 1. Outlook Трансфер продукти (софтуера) се разпространява с “безплатен пробен период” опция. Това означава, че всеки може да използва този софтуер в демо / Нерегистриран режим на пробна / без или с ограничения. След изтичането на пробния период, ще трябва да закупите лиценз и регистрация на софтуер, за да се премахнат всички ограничения Shareware.
 3. Софтуерът се разпространява под няколко основни вида лицензионни, а именно:
  а. НАЧАЛО ЛИЦЕНЗ – Този лиценз е само домашна употреба. Лицензът за дома позволява да активирате и използвате софтуера на личен компютър(S) принадлежащи на регистриран потребител и намиращи се в неговото домакинство. Активиран софтуер може да се използва само от регистриран потребител и не трябва да бъде достъпен за други потребители на местно ниво или по мрежа. Лицензът за дома може да бъде закупен само от физическите лица за собствена употреба и не може да бъде закупен от нито един предмет на дейност от всякакъв мащаб. Потребителят собствено и фамилно име е посочено, когато софтуерът е закупен или регистрирана трябва да принадлежат на крайния потребител – потребителя, който ще се използва софтуера. Използването на Корпоративни / Бизнес пълномощията е забранено по време на закупуване на лиценза Начало.
  б. БИЗНЕС ЛИЦЕНЗ – Този лиценз е предназначен за корпоративно ползване и осигурява единен потребителски достъп до софтуерните функции на редица компютри, определени от закупен лиценз в корпоративно местоположение. Настоящият лиценз изисква да закупите лиценз за всеки клиент компютъра или устройството, където е необходим достъп до софтуера. Потребителското име се посочва, когато софтуерът е закупен или регистриран и само посочения потребител може да получи достъп до софтуера във всеки даден момент. Бизнес лицензът не е за използване или използване на сървър на виртуален компютър.
  С. SITE ЛИЦЕНЗ – Този лиценз е само за корпоративно ползване и ви дава право да използвате софтуера на компютри, собственост на или отдадени под наем на вашата компания в един град за максимум до 100 членове на персонала на лиценз, както и на вторичните компютри, използвани изключително от такива членове на персонала за работа в офис (напр. пътуване лаптоп и домашен компютър). Тя не обхваща инсталирането на компютри, които са собственост на или са наети на вашите клиенти или други потребители. Този лиценз не може да се прехвърля на друга компания, и не ви позволяват да използвате софтуера като услуга за клиентите или други потребители, които нямат собствен лиценз.
  d. Технически Сертификати – Този лиценз предоставя право за използване на софтуера на компютри, собственост на или отдадени под наем на вашата компания и / или на компютрите, принадлежащи на вашите клиенти. Технически лицензи могат да се активират на един компютър в даден момент, така че трябва да премахнете лиценза от компютъра на клиента, когато работата е завършена. Този лиценз не може да се прехвърля на друга компания или лице, но тя ви позволява да използвате софтуер като услуга за клиенти или на други потребители, които не разполагат със собствен лиценз. Потребителското име е посочено, когато софтуерът е закупен или регистрирана, и само на име потребителят може да получите достъп до софтуера на една система в даден момент.
 4. Веднъж регистрирани, на потребителя се предоставя неизключителен лиценз за използване на Софтуера на толкова лични компютри, колкото е определен от броя закупени лицензи, седалки или активиране, за всяко юридическо цел. Личният компютър е физическото работно място (седалка) принадлежност на физическо лице или служител на компанията, PC не трябва да се счита за сървър или виртуален компютър от какъвто и да е вид. Регистрираният / активиран софтуер не може да бъде нает, даден под наем, продадени или прехвърлени. Нерегистрираната версия може да се прехвърля за постоянно, в своята цялост, ако лицето, което получава е съгласен с условията на този лиценз. Ако софтуерът е актуализация, прехвърлянето трябва да включва актуализация и всички предишни версии.
 5. Версията на Trial / Demo на Софтуера може да бъде безплатно разпространяван, с изключения, отбелязани в настоящото споразумение, при условие пакета за разпределение не се променя по никакъв начин.
  а. Нито едно лице или фирма може да се разпространява на отделни части на пакетни и софтуерни компоненти за инсталация без писмено разрешение от собственика на авторските права.
  б. Версията на Trial / Demo на Софтуера може да се разпределя вътре на всеки друг софтуерен пакет без писмено разрешение от собственика на авторските права.
  С. Пълната / Активирана / Лицензирана / Регистрирана версия на софтуера не може да се използва за целите на теста или оценката.
  d. Hacks / пукнатини, ключове, активиране кодове, лицензионни кодове или генератори на ключове, не могат да бъдат включени в една и съща опаковка разпределение.
  д. Нямате право да използвате софтуера за обработка на данни, съдържащи вредно или незаконно съдържание.
 6. СОФТУЕРЪТ е разпределена “AS IS”. NO НИКАКВА ГАРАНЦИЯ изрични или подразбиращи. Използвате софтуера НА ВАШ РИСК. Нито АВТОРА NOR агентите на АВТОРА носи отговорност за загуба на данни, ЩЕТИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ НЯКОЙ ДРУГ ВИД ЗАГУБА, докато приемате или неправомерно тази SOFTWARE.
 7. Нямате право да използвате, съревновавам се, копие, клонинг, наем, аренда, продавам, разглобявате, модифициране, декомпилирате, иначе обратно инженерство, или прехвърлянето на лицензираната програма, или подвид на лицензионната програма, с изключение на предвиденото в това споразумение,. Всяко такова неразрешено използване трябва да доведе до незабавното и автоматично прекратяване на този лиценз и може да доведе до наказателна и / или гражданското прокуратурата. Нито двоичен код на софтуера, нито източник софтуер код може да бъде използван или обратно инженерство, за да пресъздадете алгоритъм на софтуер, която е патентована, без писмено разрешение на автора. Софтуер ключови файлове и регистрационни букви, които не могат да бъдат разпределени, с изключение на посоченото в т #3 горе, извън сферата на юридически контрол на лицето или лицата, които са закупили оригиналната лицензия, без писмено разрешение от притежателя на авторските права.
 8. Освен ако не е изрично разрешено по силата на споразумението, Ти няма, и няма да позволи на всяко трето лице да използва, копие, разпространяват, продава или предлага за продан на Софтуера или свързаната с тях документация; или ползвате Софтуера на разположение за ползване или в полза на трети лица; или публикува или предоставя никакви резултати от тестове на софтуер бенчмарк или сравнителни.
 9. Рекламации и възстановявания: Нашите продукти се разпространяват върху пробвам-преди-ти-купуват база и ние предлагаме да не възстановявания и не приемам връщане на нашите електронни продукти поради тяхното естество. Закупуване на пълната версия на програмата (разрешение за ползване, софтуерен лиценз) означава, че приемате условията и реда за покупка и показва, че си се запознал с продукта и установих, че приемливо (продукт, както е описано, подходящ за целта и със задоволително качество) за вашите цели. Моля, имайте предвид, че чрез закупуване на софтуер, без да пробвам на изчакване, Вие потвърждавате, че софтуерът отговаря на вашите нужди и изисквания.
 10. Прекратяването на настоящото споразумение: Ние може по всяко време да прекрати това юридическо споразумение, по свое усмотрение и без предизвестие за вас и без възстановяване, ако ние вярваме, че може да са нарушили (или е действал по начин, което означава, че не възнамеряват да или не са в състояние да се съобразят с) всеки термин тук, или ако ние сме задължени по закон да го направи по закон, или ако продължаването е вероятно да бъде по-дълъг не е икономически изгодно. Вие се съгласявате, че ще окаже пълно съдействие на разследването на нарушения на системи или мрежова сигурност в други сайтове, включително сътрудничество с правоприлагащите органи при разследването на предполагаеми престъпни нарушения. Please note that any termination of this Agreement will also terminate your license to use the Product(S).
 11. Като използвате софтуера, ВАС приемат настоящото споразумение. IF, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, Ще намерите себе си не желае да БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, Трябва да кликнете НА “НЕ ПРИЕМАМ”, “ОТКАЗ” Или подобен бутон, ПРЕКРАТИ процеса на изтегляне и / или инсталация, Премахнете софтуера на файлове от вашия компютър и СЪХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА, И престават да използват продукта.