Осъществяване имейл миграция лесен яздя - след време!

Лицензионно споразумение с краен потребител (ЛСКП)

Не забравяйте да прочетете внимателно и да разберат всички права и ограничения, описани в EULA. Вие ще бъдете помолени да преразгледа и да приеме или да откаже условията на EULA. Този продукт няма да бъде инсталиран на компютъра ви, ако и докато сте приели условията на EULA.

 1. Всички авторски права на софтуера са собственост единствено от автора - GlexSoft LLC.
 2. The Outlook Трансфер продукти (софтуера) се разпространяват с “безплатен пробен период” опция. Това означава, че всеки може да използва този софтуер в Trial / Демо / режим на Нерегистриран без ограничения. След изтичането на пробния период, ще трябва да закупите лиценз и регистрация на софтуер, за да се премахнат всички ограничения Shareware.
 3. Софтуерът се разпространява под няколко основни вида лицензионни, а именно:а. НАЧАЛО ЛИЦЕНЗ (Персонален, Single-потребител с име лиценз)
  Този лиценз е само вътрешна употреба и ви позволява да инсталирате и използвате програмата за общо 3 Процесори, които не са достъпни за други потребители на местно ниво или по мрежа. Софтуерът ще бъде използван само на един компютър, и други потребители няма да бъде в състояние да получите достъп или ползване на софтуера, докато е свързан към вашия компютър.

  б. БИЗНЕС ЛИЦЕНЗ (Начинание, Single-потребител с име лиценз)
  Този лиценз е предназначен за корпоративна употреба и осигурява достъп до софтуер в единна корпоративна населено място. Той също така позволява търговското използване на софтуера, лицензиран за машина / седалка / CPU. Настоящият лиценз изисква да закупите лиценз за всеки клиент компютъра или устройството, където е необходим достъп до софтуера.

  С. SITE ЛИЦЕНЗ (Начинание, Лиценз Multi-потребител)
  Този лиценз е корпоративна употреба и ви предоставя право на ползване на софтуера на компютрите, собственост или наети за вашата организация на едно единствено място за срок до максимум 100 членове на персонала на лиценз, както и на вторичните компютри, използвани изключително от такива членове на персонала за работа в офис (напр. пътуване лаптоп и домашен компютър). Тя не обхваща инсталирането на компютри, които са собственост на или са наети на вашите клиенти или други потребители. Този лиценз не може да се прехвърля на друга организация, и не ви позволяват да използвате софтуера като услуга за клиентите или други потребители, които нямат собствен лиценз.

  d. Технически Сертификати (Начинание, Single-потребител с име лиценз)
  Този лиценз е само корпоративна употреба и предоставя право да използвате софтуера на компютрите, собственост или наети за вашата организация и / или на компютрите, принадлежащи към вашите клиенти. Технически лицензи могат да бъдат активирани от един CPU в момент, така че трябва да деинсталирате лицензиран софтуер от компютъра на клиента, когато работата се извършва за отстраняване на лиценза. Алтернативно, можете да използвате помощта > Махни License (или подобен) меню за тази цел. Този лиценз не може да се прехвърля на друга организация или лице,, но тя ви позволява да използвате софтуер като услуга за клиенти или на други потребители, които не разполагат със собствен лиценз.
  Веднъж регистрирани, потребителя се предоставя неизключителен лиценз за ползване на Софтуера на колкото се може повече компютри, както е определено от лицензионните условия по-горе в зависимост от броя на закупените лицензи, за всяко юридическо цел. Регистрираният софтуерът не може да се отдава под наем или под аренда. Нерегистрираната версия може да се прехвърля за постоянно, в своята цялост, ако лицето, което получава е съгласен с условията на този лиценз. Ако софтуерът е актуализация, прехвърлянето трябва да включва актуализация и всички предишни версии.

 4. Версията на Trial / Demo на Софтуера може да бъде безплатно разпространяван, с изключения, отбелязани в настоящото споразумение, при условие пакета за разпределение не се променя по никакъв начин.
  а. Нито едно лице или фирма може да се разпространява на отделни части на пакетни и софтуерни компоненти за инсталация без писмено разрешение от собственика на авторските права.
  б. Версията на Trial / Demo на Софтуера може да се разпределя вътре на всеки друг софтуерен пакет без писмено разрешение от собственика на авторските права.
  С. Hacks / пукнатини, ключове или ключови генератори не могат да бъдат включени в една и съща опаковка разпределение.
 5. СОФТУЕРЪТ е разпределена “AS IS”. NO НИКАКВА ГАРАНЦИЯ изрични или подразбиращи. Използвате софтуера НА ВАШ РИСК. Нито АВТОРА NOR агентите на АВТОРА носи отговорност за загуба на данни, ЩЕТИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ НЯКОЙ ДРУГ ВИД ЗАГУБА, докато приемате или неправомерно тази SOFTWARE.
 1. Нямате право да използвате, съревновавам се, копие, клонинг, наем, аренда, продавам, разглобявате, модифициране, декомпилирате, иначе обратно инженерство, или прехвърлянето на лицензираната програма, или подвид на лицензионната програма, с изключение на предвиденото в това споразумение,. Всяко такова неразрешено използване трябва да доведе до незабавното и автоматично прекратяване на този лиценз и може да доведе до наказателна и / или гражданското прокуратурата. Нито двоичен код на софтуера, нито източник софтуер код може да бъде използван или обратно инженерство, за да пресъздадете алгоритъм на софтуер, която е патентована, без писмено разрешение на автора. Софтуер ключови файлове и регистрационни букви, които не могат да бъдат разпределени, с изключение на посоченото в т #3 горе, извън сферата на юридически контрол на лицето или лицата, които са закупили оригиналната лицензия, без писмено разрешение от правата на авторските права holder.All не са изрично предоставени тук, са запазени от GlexSoft LLC.
 1. Рекламации и възстановявания: Нашите продукти се разпространяват върху пробвам-преди-ти-купуват база и ние предлагаме да не възстановявания и не приемам връщане на нашите електронни продукти поради тяхното естество. Закупуване на пълната версия на програмата (разрешение за ползване, софтуерен лиценз) означава, че приемате условията и реда за покупка и показва, че си се запознал с продукта и установих, че приемливо (продукт, както е описано, подходящ за целта и със задоволително качество) за вашите цели. Моля, имайте предвид, че чрез закупуване на софтуер, без да пробвам на изчакване, Вие потвърждавате, че софтуерът отговаря на вашите нужди и изисквания.
 2. Освен ако не е изрично разрешено по силата на споразумението, Ти няма, и няма да позволи на всяко трето лице да използва, копие, разпространяват, продава или предлага за продан на Софтуера или свързаната с тях документация; или ползвате Софтуера на разположение за ползване или в полза на трети лица; или публикува или предоставя никакви резултати от тестове на софтуер бенчмарк или сравнителни.
 1. Като използвате софтуера, ВАС приемат настоящото споразумение. IF, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, Ще намерите себе си не желае да БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, Трябва да кликнете на "I не приемат", "Cancel" или подобен бутон, ПРЕКРАТИ процеса на изтегляне и / или инсталация, Премахнете софтуера на файлове от вашия компютър и СЪХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА, И престават да използват продукта.