Осъществяване имейл миграция лесносмилаеми ™ - след време!

Експерт по сигурността е трябва да има

Джон Уилсън

Аз свали шапката за вас, момчета, за създаване на такъв голям продукт за тези, които трябва да пробия в огромното имейл архиви, търси за нещо важно. Е точно такъв човек, Аз вече са спасени безброй работни часа, използвайки Data Extraction Kit for Outlook. Софтуерът е бърз, много надеждна и ясна – си помислих, как да го използвате една минута след първото стартиране!