Making e migrasjon en lett tur ™ - tid etter tid!

Opphavsrett

varemerker

GlexSoft LLC (GlexSoft), Outlook Transfer Programvare logoer og alle andre GlexSoft produkt- eller tjenestenavn er varemerker, servicemerker, og / eller registrerte varemerker for GlexSoft og er beskyttet av lovene i Canada og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

særlig logoer, bilder og andre elementer som stammer med andre selskaper enn GlexSoft kan være eller er varemerker og / eller tjenestemerker for de andre selskapene og er underlagt lovene i Canada og andre land.

Outlook Transfer Nettstedet

GlexSoft og / eller dets leverandører gir ingen garantier om egnetheten av informasjonen på sine sider og i grafiske fremstillinger på denne nettsiden for et bestemt formål. Alt slikt innhold og grafikk gitt “som er” uten noen form for garanti, implisitt eller eksplisitt. Dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Nettstedet innhold er jevnlig oppdatert og slike oppdateringer kan innarbeides i nye utgaver av Outlook Transfer nettstedet uten forvarsel.

GlexSoft forbeholder seg retten til å forbedre, endre eller avbryte produkt(s) og service(s) beskrevet på dette nettstedet når som helst.

Last ned programvare

All programvare som er gjort tilgjengelig for laste ned fra dette nettstedet (“programvare”) er rettighetsbeskyttet for GlexSoft LLC. Bruk av denne programvaren er underlagt vilkårene i sluttbrukeravtalen som følger med programvaren (“Lisensavtale”). En sluttbruker må godta vilkårene i lisensavtalen før du fortsetter å installere noe programvare.

Programvaren er tilgjengelig for nedlasting kun for personlig bruk av sluttbrukere i henhold til lisensavtalen. All reproduksjon eller distribusjon av Programvaren ikke er i samsvar med lisensavtalen, er uttrykkelig forbudt ved lov, og kan resultere i alvorlige sivile og kriminelle straffer.

Uten å begrense det ovennevnte, kopiering eller reproduksjon av programvaren til noen andre online sted for videre reproduksjon eller redistribusjon er uttrykkelig forbudt.

Programvaren er hjemlet i samsvar med vilkårene i lisensavtalen. Bortsett fra det som garantert i lisensavtalen, GlexSoft fraskriver seg herved alle garantier og vilkår knyttet til programvaren, inkludert alle underforståtte garantier og vilkår om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, tittel og ukrenkelighet.