Making e migrasjon en lett tur ™ - tid etter tid!

Overrask intuitive!

Alan Tidwell

Jeg ville aldri kalle meg selv en teknologisk avanserte person og vanligvis kaller et lokalt IT-selskap for PC vedlikehold, men denne gangen, Jeg bestemte meg for at jeg kunne gjøre det selv og plukket Entourage to Outlook Transfer å hjelpe meg når jeg måtte endre min e-postklient. Jeg må si, Jeg hadde aldri følt en slik stolthet om å gjøre noe med min datamaskin som den dagen da jeg spikret denne oppgaven i løpet av få minutter. Takk, herrene!