Making e migrasjon en lett tur ™ - tid etter tid!

Sluttbrukerlisensavtale (EULA)

MERK FØLGENDE! Engelske versjonen av dette dokumentet bør vurderes som den eneste riktige å unngå motsetninger og avvik.

Nøye lese og forstå alle rettigheter og begrensninger som er beskrevet i lisensavtalen. Du vil bli bedt om å gjennomgå og enten godta eller avslå betingelsene i lisensavtalen. Dette produktet vil ikke være installert på datamaskinen med mindre og inntil du har godtatt vilkårene i lisensavtalen.

 1. Alle opphavsrettigheter til programvaren er utelukkende eies av programvaren forfatteren, GlexSoft LLC.
 2. Den Outlook Overføring produkter (programvaren) er fordelt med en “gratis prøveperiode” vil du bli bedt om å midlertidig deaktivere antivirus. Det betyr at hvem som helst kan bruke denne programvaren i Trial / Demo / Uregistrert modus uten eller med begrensninger. Etter utløpet av prøveperioden, du må kjøpe en lisens og registrere programvaren for å fjerne alle programvare begrensninger.
 3. Programvaren er distribuert under flere grunnleggende lisenstypene, og nemlig:
  en. HOVEDSIDE LISENS – Denne lisensen er for hjemmebruk. Hjem lisens gjør det mulig å aktivere og bruke programvaren på en personlig datamaskin(s) tilhørighet til en registrert bruker og ligger i hans / hennes husstand. Aktivert programvare kan brukes bare av registrert bruker og bør ikke nås av andre brukere lokalt eller over et nettverk. Hjem lisens kan kun kjøpes av enkeltpersoner til eget bruk og kan ikke kjøpes av alle fag for selskap i alle skala. Brukeren fornavn og etternavn angis når programvaren er kjøpt eller registrert bør tilhøre sluttbruker – brukeren som vil bruke programvaren. Ved hjelp av bedrifts / Business legitimasjon er forbudt under kjøp av Home lisens.
  b. BUSINESS LISENS – Denne lisensen er beregnet for bedriftens bruk og gir en enkelt bruker tilgang til programvaren fungerer på en rekke datamaskiner definert av kjøpt lisens i et bedrifts plassering. Denne lisensen krever at du kjøper en lisens for hver klientmaskin og / eller enheten der tilgang til programvaren er nødvendig. Brukernavnet er spesifisert når programvaren er kjøpt eller registrert, og bare den navngitte brukeren kan få tilgang til programvaren til enhver tid. Business-lisens er ikke for Server bruk eller bruk på Virtual PC.
  c. OMRÅDELISENS – Denne lisensen er for bedriftens bruk og gir deg en rett til å bruke programvaren på datamaskiner som eies eller leases til selskapet på en enkelt by for opp til maksimalt 100 ansatte per lisens, så vel som på andre datamaskiner brukes utelukkende av slike medarbeidere for kontorarbeid (f.eks. reise bærbare og hjemme PC). Den dekker ikke installasjonen på datamaskiner som eies eller leases til din kunder eller andre brukere. Denne lisensen kan ikke overføres til et annet selskap, og ikke tillate deg å bruke programvaren som en tjeneste for kunder eller andre brukere som ikke har egen lisens.
  d. TEKNISK LISENS – Denne lisensen gir en rett til å bruke programvaren på datamaskiner som eies eller leases til din bedrift og / eller på datamaskiner som tilhører dine kunder. Tekniske lisenser kan aktiveres på en datamaskin om gangen, så må du fjerne lisensen fra klienten ’s datamaskinen når arbeidet er fullført. Denne lisensen kan ikke overføres til et annet selskap eller person, men du kan bruke programvare som en tjeneste for kunder eller andre brukere som ikke har egen lisens. Brukernavnet er spesifisert når programvaren er kjøpt eller registrert, og bare den navngitte brukeren kan få tilgang til programvaren på ett system til enhver tid.
 4. En gang registrert, brukeren får en ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren på så mange personlige datamaskiner som er definert av antall kjøpte lisenser, seter eller aktive, for juridiske formål. Personal Computer er den fysiske arbeidsplassen (sete) tilhørighet til person eller en medarbeider i selskapet, PC-en skal ikke betraktes som Server eller Virtual PC av noe slag. Den registrerte / aktivert programvaren, kan ikke leies, leaset, selges eller overføres. Uregistrert versjon kan overføres permanent, i sin helhet, Hvis personen som mottar det godtar vilkårene i denne lisensen. Hvis programvaren er en oppdatering, overføring må inkludere oppdateringen og alle tidligere versjoner.
 5. Prøve/Demo-versjon av programvaren kan bli fritt distribuert, med unntak som nevnt i denne avtalen, gitt distribusjonspakken ikke er endret på noen måte.
  en. Ingen person eller selskap kan distribuere deler av pakken og programvare installasjonskomponentene uten skriftlig tillatelse fra eieren av opphavsretten.
  b. Prøve/Demo-versjon av programvaren kan ikke distribueres i noen annen programvarepakke uten skriftlig tillatelse fra eieren av opphavsretten.
  c. Full / Aktivert / Licensed / Registrert versjonen av programvaren kan ikke brukes til test eller evalueringsformål.
  d. Banalisere/sprekk, nøkler, aktiveringskoder, lisens koder eller nøkkelgeneratorer kan ikke inngå i den samme fordelings pakke.
  e. You may not use the software to process data containing harmful or illegal content.
 6. Programvaren skal distribueres “AS IS”. INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU BRUKER PROGRAMVAREN PÅ EGEN RISIKO. VERKEN FORFATTER ELLER AGENTER FOR FORFATTEREN VIL VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA, SKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER ANDRE TYPER TAP MENS DU BRUKER ELLER MISBRUKE DENNE PROGRAMVAREN.
 7. Du kan ikke bruke, etterligne, Kopier, klone, leie, leieavtalen, selge, demontere, endre, dekompilere, ellers omvendt utvikling, eller overføre programmet lisensiert, eller noen delsett av lisensierte programmet, unntatt som angitt i denne avtalen. Slike uautorisert bruk skal resultere i umiddelbare og automatisk avslutning av denne lisensen, og kan resultere i kriminell og/eller sivile påtale. Programvare binærkoden verken programvare kildekoden kan være brukt eller omvendt utvikling for å opprette programvare algoritmen, som er proprietære, uten skriftlig tillatelse fra forfatteren. Programvare nøkkelfilene og registrering brev kan ikke distribueres, unntatt som angitt i punkt #3 over, utsiden av juridisk kontroll personen eller personer som kjøpte originalen med lisens, uten skriftlig tillatelse fra rettighetsinnehaver.
 8. Uten uttrykkelig tillatelse i henhold til avtalen, Du vil ikke, og vil ikke tillate noen tredjepart å bruke, Kopier, distribuere, selge eller tilby å selge programvaren eller tilhørende dokumentasjon; bruke eller gjøre programvaren tilgjengelig for bruk eller fordel for tredjeparter; eller publisere eller gi noen programvare benchmark eller sammenligningstestresultater.
 9. Returer og refunderinger: Våre produkter distribueres på grunnlag av prøve-før-du-kjøper og vi tilbyr noen tilbakebetalinger og godtar ikke returnerer av våre elektroniske produkter på grunn av sin natur. Kjøpe fullversjonen av programmet (behandling med lisens, programvarelisens) Angir at du godtar Kjøp vilkårene og indikerer at du har gjort deg kjent med produktet og fant det akseptabelt (produktet som beskrevet, passe for formålet og tilfredsstillende kvalitet) for dine formål. Vær oppmerksom på at ved å kjøpe programvaren uten en prøve ut, du bekrefter at programvaren oppfyller dine behov og krav.
 10. Oppsigelse av denne avtalen: Vi kan når som helst si opp denne juridiske avtalen, etter eget forgodtbefinnende uten forvarsel og uten refusjon, hvis vi tror at du kan ha brutt (eller handlet på en måte som indikerer at du ikke har tenkt på eller ikke er i stand til å overholde) ethvert uttrykk heri, eller hvis vi er lovpålagt å gjøre det etter loven, eller om videreføring er sannsynlig å være ikke lenger er kommersielt levedyktig. Du erkjenner at vi vil samarbeide fullt ut med etterforskning av brudd på systemer eller nettverkssikkerhet på andre nettsteder, herunder samarbeide med politimyndigheter i å undersøke mistanke om straffbare overtredelser. Please note that any termination of this Agreement will also terminate your license to use the Product(s).
 11. VED HJELP AV PROGRAMVAREN, DU GODTAR DENNE AVTALEN. HVIS, NÅR SOM HELST, DU FINNER DEG SELV VILLIGE TIL Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, DU BØR KLIKK PÅ “JEG AKSEPTERER IKKE”, “AVBRYT” ELLER LIGNENDE KNAPP, AVSLUTTE PROSESSEN LASTE NED ELLER INSTALLASJON, FJERN PROGRAMVAREFILER FRA DATAMASKINEN OG LAGRINGSENHETER, OG SLUTTE Å BRUKE PRODUKTET.