Making e migrasjon en lett tur ™ - tid etter tid!

Alle innlegg i Tutorials

Tutorials om bruk av Outlook Transfer programvare for å overføre meldinger og kontakter fra en e-postklient til en annen. Programvare tutorials og bruksmåter.

EML til Outlook Transfer - Bruksanvisning e-konvertering av noe slag er ganske ofte en kompleks prosess som involverer et stort antall avhengighet og formatkompatibilitetskontroller, innebærer en streng rekkefølge av handlinger og krever en viss ferdighet og Les mer

IncrediMail og Thunderbird e-postklienter bruker de forskjellige formatene til å lagre e-post. Du må bruke filformatet som begge programmene godtar for å utføre overføringen av IncrediMail til Thunderbird. Dessverre støtter IncrediMail ikke masseposteksporten Les mer