Making e migrasjon en lett tur ™ - tid etter tid!

All posts tagged Zimbra

Zimbra samarbeid Suite (Zimbra Desktop og Server) støtter eksport av e-post til postkassen format som kan konverteres til Microsoft Outlook eller PST-fil. It requires some manual work to accomplish the data export however the rest of the data Les mer