Att e-post migration en enkel resa ™ - gång på gång!

Så här skickar du en loggfil för utvecklare?

Det enklaste sättet att använda den interna alternativet av programmet som lokaliserar loggfilen automatiskt, se nedan…

Vänligen göra följande för att skicka loggfilen till oss:

  1. Kör Outlook Transfer program…
  2. Klicka på text-menyn Hjälp och klicka sedan på “Öppna loggfilen” undermenyn
    Detta kommer att öppna fönstret File Explorer och loggfil kommer att väljas. Om “Öppna loggfilen” undermeny är inaktiverad, Det innebär att programmet inte kan hitta loggfilen.
  3. Bifoga loggfilen till ditt svar e-post till vår support

Obs: Our software may generate two types of log files: the work log and activation log. If you want to send us the activation log, please find it in the same TEMP directory near to the work log file.

* – du kanske också vill packa din loggfil i ZIP-arkiv om det är för stort för att fästas på e-post.

Loggfilen menyn

ytterligare förklaring:

Varje Outlook Transfer program saves its own LOG file to the system directory called TEMP with the file name equal to the name of the program and .LOG extension. Till exempel: “EML till Outlook Transfer.LOG“. System TEMP mapp kan öppnas genom att ange %TEMP% i adress sträng av Windows File Explorer:

Sätt att öppna Temp katalogen

If you need to send activation LOG file, you may find it in the same TEMP directory. The file name contains wordActivation”, till exempel: “EML to Outlook Transfer Activation.LOG“.