Making e migrasjon en lett tur ™ - tid etter tid!

Alle innlegg merket Mbox

Hvordan åpne en MBOX-fil

Kommentarer: 5

En MBOX-fil er et e-postlagringsformat, dvs.. postkasse som inneholder lagrede e-postmeldinger. Det kan være lurt å åpne MBOX-filer som er sikkerhetskopiert fra Gmail-kontoen din for å bevare viktige data og redusere risikoen for å miste dem. Les mer